บริการของเรา

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

งานคดีแพ่ง
บริการฟ้องดำเนินคดี และว่าต่างแก้ต่างคดีเกี่ยวกับฟ้องเรียกให้ชำระหนี้สินเชื่อ ฟ้องบังคับจำนอง การผิดสัญญาซื้อขาย จ้างทำของ ก่อสร้าง กู้ยืมเงิน คดีเกี่ยวกับการค้า การขนส่ง คดีเกี่ยวกับที่ดิน คดีครอบครัวมรดก ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก เป็นต้น

งานคดีอาญา
บริการในการฟ้องดำเนินคดี และว่าต่างแก้ต่างคดี ในทุกฐานความผิด ในกรณีถูกฟ้องดำเนินคดี บริษัทฯ ให้บริการทางคดีทั้งในชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นศาล ผู้ถูกกล่าวหาควรจะต้องวางแผนในการต่อสู้คดีตั้งแต่ชั้นสอบสวน ทางบริษัท มีความชำนาญพิเศษ ดำเนินคดีอาญา คดียาเสพติด คดีเช็ค คดีฉ้อโกง ฯลฯ

งานด้านบริษัทเอกชน
ที่ปรึกษากิจการด้านกฎหมายและธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร(วางแผนภาษี Tex Planing) จัดการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างชาติ ขออนุญาตเดินทางเข้าออกในราชอาณาจักรไทย ฯลฯ ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และขอวีซ่า (Visa) ให้กับชาวต่างชาติแบบครบวงจร หรือ ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมที่ดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
งานด้านกฎหมายแรงงาน
บริการในการฟ้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่างคดี เช่น การยื่นคำร้องขออนุญาตศาลแรงงานเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง กรณีถูกลูกจ้างฟ้องดำเนินคดี เรียกค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย เนื่องจากเลิกจ้างไม่เป็นธรรม


รับปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัทฯ ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางกฎหมายทางธุรกิจ เช่น ฟ้องบังคับจำนอง การผิดสัญญาซื้อขาย จ้างทำของ ก่อสร้าง กู้ยืมเงิน คดีเกี่ยวกับการค้า การขนส่ง คดีเกี่ยวกับที่ดิน คดีครอบครัว มรดก เป็นต้น กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ หรือการเกิดข้อพิพาทต่างๆในการทำธุรกิจ โดยการดำเนินคดีทางอาญา ทางเราสามารถแนะนำท่านเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทางกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจข้อท่านอย่างแน่นอน


จัดทำนิติกรรม สัญญาต่างๆ

บริการร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญา เช่น สัญญาผู้ถือหุ้น สัญญาร่วมลงทุน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาซื้อ/ขาย สัญญาซื้อ/ขายสินทรัพย์ สัญญาแฟรนไชส์ สัญญาบริการ สัญญาธุรกิจ และสัญญาอื่นทุกประเภท


เจรจา ไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้สิน

บริษัทฯให้บริการงานด้านการติดตามทวงหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตรงเวลา และตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นขั้นตอนในการบังคับคดีตาม คำพิพากษาของศาล หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา บริษัทฯจะดำเนินการสืบทรัพย์ ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ว่า ลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้าง แล้วจึงดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล เช่น ยึดที่ดินหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด แล้วนำเงินที่ขายมาชำระหนี้ การอายัดเงินเดือน เงินโบนัส การอายัดเงินในบัญชีของลูกหนี้ ซึ่งงานด้านนี้บริษัทฯมีทีมงานที่มีความรู้และมีความชำนาญประสบการณ์ด้านกฎหมายของบริษัท

ทางบริษัทฯผ่านงานด้านกฎหมายมาหลากหลายด้าน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯของเราได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการคดีในชั้นดำเนินคดีและบังคับคดีให้แก่บริษัทต่างๆ ดังนี้

ธนาคารออมสิน : มอบหมายให้บริษัทฯ ดูแลการคดี กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง ตลอดถึงการสืบทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาด

บริษัท ฮ่องกง สินเจริญ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด : มอบหมายให้บริษัทฯดูแลคดีด้านที่ปรึกษากฎหมาย คดีซื้อขายเครื่องจักร เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สืบทรัพย์บังคับคดี
บริษัท สยามกฎหมาย จำกัด : มอบหมายให้บริษัทฯ ดูแลคดีสถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (คดีเงินกู้ ,บังคับจำนอง , คดีเบิกเงินเกินบัญชี,คดีล้มละลาย) , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) , บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM)

โรงเรียนกีฬา สนามไดร์ฟกอล์ฟอัลบาทรอสเรนจ์ (Albatross Driving Range): มอบหมายให้บริษัทฯดูแลคดีด้านที่ปรึกษากฎหมาย คดีแพ่ง คดีอาญา คดีเช็ค คดีประกันภัย สืบทรัพย์บังคับคดีเพื่อให้ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้สำนักกฎหมายธนกฤช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและการตอบรับจากท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบคดีแพ่ง คดีอาญา คดีสถาบันการเงิน บริหารสินทรัพย์ ฯลฯ รวมถึงการดำเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีกับลูกหนี้ให้ชำระหนี้แทนท่านด้วยความไว้วางใจ