ยินดีต้อนรับสู่ สำนักกฎหมายธนกฤช

บริษัท สำนักกฎหมายธนกฤช จำกัด : ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินธุรกิจ บริษัทกฎหมายภายในนาม บริษัท เกียรติพรพิทักษ์ทรัพย์ จำกัด (พ.ศ. 2550-2554) ต่อมา ซึ่งประกอบด้วย นายนิรัติศัย แสงอร่าม ตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส นายกษิดิศ พรหมธนะ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฝ่ายบริหาร นายกฤช ปิยทัศสี ตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการบริษัทฝ่ายกฎหมาย จึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท สำนักกฎหมายธนกฤช จำกัด ขึ้นมาใน ปีดังกล่าว เพื่อดำเนินธุรกิจด้านกฎหมายและให้บริการทางกฎหมายด้านต่างๆ
อ่านต่อ

บริการของเรา

ให้บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัททนายความ ซึ่งดำเนินธุรกิจทาง ด้านกฎหมายและทนายความอย่างครบวงจร โดยมีทีมงานทนายความที่มีความรู้ความสามารถ รับว่าความเกี่ยวกับคดีทุกประเภททั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีศาล ชำนัญพิเศษ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ หลังศาลมีคำพิพากษา ซึ่งเป็นหัวใจแห่งการได้รับชำระหนี้ของ เจ้าหนี้ เช่น ดำเนินการขับไล่ ติดตามทวงหนี้ การสืบทรัพย์ บังคับคดี
อ่านต่อ

ผลงานของเรา

บริษัท สยามกฎหมาย จำกัด : มอบหมายให้บริษัทฯ ดูแลคดีสถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (คดีเงินกู้ ,บังคับจำนอง , คดีเบิกเงินเกินบัญชี,คดีล้มละลาย), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM), บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (BAM)